Trichomoniáza

Trichomoniáza je velice nepříjemné onemocnění postihující zejména ženy. Je to další z řad tzv. nemocí z lásky. Není to onemocnění bakteriální, jeho původcem je prvok zvaný bičenka poševní, latinsky trichomonas vaginalis, který žije v pochvě a močové trubici. Prvoci jsou jedni z nejjednodušších jednobuněčných organismů. Každému se určitě z dob povinné školní docházky vybaví trepka velká a nálevy, v nichž se v rámci laboratorních prací kultivuje. Bičenka patří k typu prvoků zvanému bičíkovci (též flagelanti), kteří získali svůj název podle toho, že se pohybují pomocí bičíků. Jedná se většinou o parazity. Paraziti jsou organismy, které zakládají svůj život na tom, že se vloudí do těla jiného organismu a z něj pak získávají potřebné živiny pro svou vlastní existenci.

Bičenka poševní je původcem zánětů nejen močové trubice, ale i pochvy. Neléčená nemoc se dostává do chronického stadia, kdy už její příznaky nejsou patrné, ale nakažený jedinec ji může šířit dále. Nehledě na to, že pokročilé stadium může mít pro ženu nepříjemné důsledky z hlediska gynekologického.

Pokud dodržujeme základní hygienická pravidla a žijeme zodpovědným sexuálním životem, je velice těžké se touto nemocí nakazit. Nakazit se totiž dá výhradně pohlavním stykem. Proto stačí dodržovat základní zásady v zájmu zachování svého zdraví, tj. nežít příliš lehkovážným sexuálním životem, což s sebou nese dodržování monogamie, či alespoň vyhledávání „prověřených“ partnerů, či důsledné používání prezervativu.

Trichomoniáza usnadňuje i vniknutí HIV infekce do těla člověka. Jiný přenos z člověka na člověka než při pohlavním styku je velmi málo pravděpodobný, i když vyloučit ho nelze. Může k tomu dojít jako u jiných pohlavních chorob např. přes vlhký ručník. Proto při onemocnění touto chorobou se musí léčit nejen samotný pacient, ale i všichni jeho sexuální partneři.

Trichomoniáza je onemocnění, které trápí zejména ženy a je rozšířené doslova na celém světě. Údajně až dvacet procent žen ve věku šestnácti až třiceti pěti let se během svého života s touto chorobou setkalo. U mužů není průběh onemocnění tak závažný, potýkají se pak třeba se záněty prostaty, semenných váčků apod. Mnohdy trichomoniáza doprovází další pohlavní nemoc, a to kapavku. Inkubační doba je různá, uvádí se od čtyř do dvaceti dní. Záleží na jedinci i jiných okolnostech. Jediný možný způsob léčení je pomocí antibiotik v podobě tabletek.

Příznaky

Mezi nejčastější příznaky patří výtok, pocit nepříjemného pálení a svědění, bolestivý pohlavní styk, zarudnutí zevních pohlavních orgánů. Může se také projevovat pocitem častého nucení k močení. Jak už tomu ale bývá, nemusí se u jedince projevit všechny příznaky. U někoho se dokonce nemusí projevit žádný. Například muži většinou žádné problémy nemají (i když je také může trápit bolestivé močení), ale právě proto jsou největšími přenašeči onemocnění.

Pohlavní nemoci, nebo také nemoci z lásky jsou nebezpečím pro každého. I ti, kteří nestřídají partnery, si nemohou být nikdy stoprocentně jisti, že jejich drahá polovička, se kterou si slíbili věrnost, se někde potají neoddává sexuálním radovánkám. Proto je potřeba dobře hlídat své vlastní tělo a v případě jakéhokoli podezření, že není něco v pořádku, navštívit lékaře. I kdyby se vám zdála možnost nákazy sebevíc nemožná. Pro mnohé navíc mezi pohlavní nemoci patří jen ty nejznámější, jako je AIDS, syfilis či kapavka. Ostatní buď neznají, nebo je nepovažují za tak závažné. Ale i taková trichomoniáza dokáže pěkně potrápit, i když při ní nehrozí bezprostřední ohrožení na životě.

468x60.png

další články